produkter

Vadoplex 

Vadoplex är en modern behandling av bl.a kroniska och akuta perifera ödem/svullna ben. Vadoplex har, till skillnad från stödstrumpor, en kliniskt bevisat impulsteknik som imiterar de naturliga impulserna vid gång och ger en kontinuerlig normal belastning av foten. Vadoplex har visat ge reducering av risk vid DVT (djup ventrombos), hantering av kroniska och akuta ödem samt hjälp att öka blodflödet. Vid kroniska ödem kan man se en tillbakagång efter 2-3 dagar. Vadoplex är lätt att använda både kliniskt och i hemmet. Kontakta oss för mer information. Behandlingen finns på över 100 svenska kliniker/hälsoenheter tex IVA avd för behandling för preventiv behandling av perifera ödem vid hjärtinfarkt, ortopedkliniker för ödembehandling/ökad blodcirkulation vid ortopediska ingrepp.


VACOcast – Fördelarna i korthet (PDF)
VADOplex Dialysen sundsvall rapport (PDF)
Modern behandling av kärlsjukdomar (PDF)  

 

OPED International YouTube-Channel